Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Hình ảnh hút thuốc buồn tâm trạng nhất trên facebook

Ngày xưa cầm điếu thuốc trên tay người ta bảo mình là giang hồ, ngày nay cầm điếu thuốc trên tay là cả một bầu trời tâm trạng. Ngày xưa hút thuốc theo phong trào, ngày thuốc lá như liều thuốc tinh thần của những ai đang và mắc phải những tâm trạng buồn. Chia sẽ đến các bạn những hình ảnh hút thuốc buồn tâm trạng nhất trên facebook.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét